Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność wiatru

Pobierz

Przedstaw profil glebowy.Uczniak.COM - język polski, motywy literackie, streszczenia, matura, geografia, historia.. W przypadku lodowców górskich wystarczającą siłę rzeźbotwórczą posiada wyłącznie sam lód lodowcowy, czym różni się od .1.. Są to gliny zwałowe.Grafika.. Wiatr może przejawiać działalność niszczącą, transportującą i budującą.. Tę rzeźbotwórczą działalność wiatru nazywamy działalnością eoliczną.. Wpierw osadzają się piaski od gruboziarnistych do coraz drobniejszych, później i najdalej od miejsc wywiewania osadzają się pyły.6.. Procesy, w którychnastępujeprzekształcanierzeźby powierzchni Ziemi przez wiatr, nazywamy PROCESAMIRzeźbotwórcza działalność wiatru.. Przykryta została osadami (skałami), które powstały na skutek lądolodów.. Opisz formy lodowcowe występujące najego przedpolu.. Podobnie jak pozostałe procesy rzeźbotwórcze, także wiatr dokonuje erozji, transportu i akumulacji materiału, przy czym jest on zwykle drobny i lekki, ze względu na małą siłę nośną wiatru (nie licząc wiatrów ekstremalnych).. Od momentu powstania Niagara wycofałasięjużo około11 km i wg szacunkówza około25 tysięcylat zdrenuje jezioro Erie.. 2011-06-09 20:11:34; Opisz działalność trzech polskich dyrygentów.. Wpierw osadzają się piaski od gruboziarnistych do coraz drobniejszych, później i najdalej od miejsc wywiewania osadzają się pyły.V Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich..

VII Rzeźbotwórcza działalność wiatru.

Zachęcam do oceny i .Działalność budująca wiatru to: ~~~~~ AKUMULACJA - osadzanie się transportowanego materiału spowodowane przez malejącą siłę wiatru lub napotykane po drodze przeszkody.. 2011-03-13 16:21:12; Opisz działalność adolfa hitlera 2013-05-19 12:49:47Rzeźbienie wiatrem - erozyjna działalność wiatru - Jaki wpływ na powierzchnię terenu może mieć długotrwałe działanie wiatru?Rzeźbienie wiatrem - erozyjna działalność .. Wiatr może przenosić i toczyć małe okruchy skalne i mineralne, jeśli tworzą one luźne skupiska.Tę rzeźbotwórczą działalność wiatru nazywamy działalnością eoliczną.. Nazwa ta nawiązuje do greckiego boga wiatru - Eola.Rzeźbotwórcza działalność wiatru Ruch powietrza wywołuje w środowiskuróżnorodne skutki, pełniteżistotnąrolęrzeźbotwórczą .. Serwis dla uczniów i studentów!. Ze względu na czas istnienia dzielimy je na: stałe - zasilanie w określonych porach roku, np. w okresie deszczowym, ale płynące cały rok.Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność rzeki w: a) górnym biegu b) środkowym biegu c) dolnym bieg1 RZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ WIATRU DZIAŁALNOŚĆ EOLICZNA Wiatr dzięki swej zdolności do unoszenia, transportu i akumulacji drobnego materiału, takiego jak pył, piasek, może formować powierzchnię Ziemi.. Siła wiatru zależy od Pokrycia terenu np. roślinność ,pokrywa lodowa umożliwia oddziaływanie wiatru Wilgotności podłoża woda wiąże ziarna mineralne, co utrudnia ich przemieszczanie.Przejaw niszczącej działalności morza: I tak działalność rzeźbotwórcza- modelująca wody morskiej dotyczy zazwyczaj pasa wybrzeża, a więc pasa granicznego pomiędzy fragmentem lądowym a pasem morza, gdzie można zaobserwować wszystkie skutki zachodzących procesów tzw. brzegowych.Działalność budująca wiatru to: AKUMULACJA - osadzanie się transportowanego materiału spowodowane przez malejącą siłę wiatru lub napotykane po drodze przeszkody..

Rzeźbotwórcza działalność wiatru .

Procesy eoliczne zachodzą intensywnie na obszarach równinnych ubogich w roślinność.. Filmy.. Zastosuj naszą formę zajęć!Adres: ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa Telefon: +48 22 752 27 88-96 Email: Niagara -powstałw wyniku erozji wstecznej.. Omów rodzaje wybrzeży morskich.. Jak każdy czynnik egzogeniczny wpływa on na rzeźbę w trojaki sposób: v Niszczy v Transportuje materiał, który powstał na skutek procesów niszczących v Buduje - osadza materiał, który transportował.takiego jak pył, piasek, może formować powierzchnię Ziemi.. Eol - w mitologii greckiej władca wiatrów oraz wyspy EoliiRzeźbotwórcza działalność wiatru ograniczona jest do obszarów położonych w klimacie suchym o wysokich dobowych i rocznych amplitudach temperatury powietrza.. Scharakteryzuj podobieństwa i różnice między barchanem i wydmą paraboliczną.. Działalność rzeźbotwórcza rzek polega na niszczeniu, transporcie oraz budowaniu (akumulacji).. Procesy będące wynikiem rzeźbotwórczej działalności lodu lodowcowego tak w lodowcach górskich jak i lądolodach noszą nazwę procesów glacjalnych.. Jak każdy czynnik egzogeniczny wpływa on na rzeźbę w trojaki sposób: v Niszczy v Transportuje .Imię i nazwisko prowadzącego:Barbara Majerska Data: 09.01.2007 Klasa: I LO Temat lekcji: Rzeźbotwórcza działalność wiatru CELE LEKCJI: Uczeń zna: - pojęcia: erozja eoliczna (korazja), deflacja, akumulacja, erg, serir, hamada, pokrywy lessowe, grzyb skalny; - podział działalności wiatru na niszczącą, transportującą i budującą; - rodzaje wydm - rodzaje pustyń Uczeń rozumie .This feature is not available right now..

Niszcząca i budująca działalność wiatru .

Wynik pracy wiatru zależy od stosunku pomiędzy jego siłą a odpornością powierzchni, na którą oddziałuje.. Rzeki zasilane są przez wody podziemne, deszczowe i roztopowe.. Omów powstawanie mierzei.. Aby te procesy mogły zachodzić, muszą jednak wystąpić równocześnie następujące warunki: musi wiać wystarczająco silny wiatr; skały w podłożu muszą być silnie rozdrobnione; podłoże nie może być mokre;This quiz is incomplete!. Tylko wyjątkowo silny wiatr jest w stanie oderwać drobne fragmenty kruchych skał.Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność rzeki w: a) górnym biegu b) środkowym biegu c) dolnym biegRzeźbotwórcza działalność wiatru planeta nowa odpowiedzi do ćwiczeniówki , macie może ?. Omów wpływ działalności lodowca górskiego na góry.. Niszcząca siła wiatru polega na wywiewaniu drobnego materiału zwietrzelinowego lub na szlifowaniu powierzchni skał przez piasek niesiony wiatrem.. Tę rzeźbotwórczą działalność wiatru nazywamy DZIAŁALNOŚCIĄ EOLICZNĄ.. Działalność wiatru dzieli się na procesy niszczenia, przenoszenia i osadzania.. Duże wahania dobowe temperatur w obszarach pustynnych, sięgające nawet 30-40°C, sprawiają, że szybko zmieniające się ciśnienie atmosferyczne wywołuje silny wiatr, którego prędkość często przekracza 100 km/godz.Działalność rzeźbotwórcza wiatru Wiatr to zjawisko atmosferyczne, które występuje w każdym miejscu kuli ziemskiej..

Please try again later.Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność lodowców.

Cofanie się wodospadu Wodospad Niagara -najbardziej znany, choć niewielki (maksymalna wysokość wynosi zaledwie 51 m), leżący naDziałalność lodowców: • niszcząca - najlepiej widoczna w Górach Skandynawskich w postaci fieldów, a na wybrzeżach fiordów • akumulacyjna - pierwszym efektem działalności jest zamaskowanie budowy przez czwartorzędowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt