Kwas solny karta charakterystyki chempur

Pobierz

Zawartość 35 - 38% Pozostałość po prażeniu max.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Wojtasiak Magda - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) charakterystyki substancji chemicznej - kwas_solny_20_eter_dietylowy Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 2 of 8 SEKCJA 3.. 0,0002% Siarczyny (SO3) max.. Oto strona nr 31.. Dodaj do koszyka.. czas aktywacji 40 - 60 sekund !. 9,90 zł Dodaj do koszyka Ostatnie sztuki w magazynie EKO RÓŻNOŚCI.. Dostępne.. Numer katalogowy :575318161 Inne zagrożenia nie : odzwierciedlone w klasyfikacji Niedostępne.. 0,0001% Metale ciężkie (j. Pb) max.. 11 Kwas solny 12 Kwas azotowy 13 Kwas siarkowy 14 Kwas nadchlorowy 15 Amoniak (roztwór 25%) .Przed użyciem zapoznaj się z kartą charakterystyki - do pobrania w Załączniki .. kwas mlekowy karta char.. - 325752836 Przeznaczenie / zastosowanie: odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Strona internetowa została założona w Chempur.pl wyników wyszukiwania 172 razy za 166 słów kluczowych (dla niektórych zapytań są dwa lub więcej linków, które wskazuje na stronie internetowej).To pozwala na wykonywanie analizy słów kluczowych dogłębną, poznać interesujące fakty, konkurentów badawczych.Kwas Winowy 10% CZDA 100 ml Chempur Aktywator MMS..

Z kartą charakterystyki substancji chemicznej.

0,0005% Wolny chlor (Cl2) max.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52,3460|kwas solny 25% 1 [l] Czysty Chempur: 14.20: 3461|kwas solny 25% 2.5 [l] Czysty Chempur: 34.51: 3462|kwas solny 25% 3 [l] Czysty Chempur: 40.24: 3463|kwas solny 25% 5 [l] Czysty Chempur: 53.78: 3464|kwas solny 25% 10 [l] Czysty Chempur: 101.01: 3465|kwas solny 25% 20 [l] Czysty Chempur: 192.15: 3466|kwas solny 25% 30 [l] Czysty Chempur: 276.40Kwas solny 0,5 mol/l (0,5 N) r-r mianowany:Niedostępne.. Numer katalogowy :575315164 Inne zagrożenia nie : odzwierciedlone w klasyfikacji Niedostępne.. Szczegóły produktu.. Firma Chempur .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data wydania: 01.06.2015 r. Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 i załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia oraz ..

Kwas solny r-r 5% CZDA 100 ml Chempur Aktywator MMS.

Szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11.. 23,90 zł.. Załączniki.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 8.1 Aktualizacja 23.09.2021 Wydrukowano dnia 13.10.2021 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa wyrobu : Kwas siarkowy 96% Ultrapur Numer produktu : 1.01516 Numer katalogowy : 101516 Marka : MilliporeZnajdą tu Państwo linki do miejsc, z których można pobrać karty charakterystyki oferowanych przez nas odczynników chemicznych oraz gotowe pliki z kartami.. Szczegóły produktu.Zebraliśmy dane o ponad 1,481,989 słów kluczowych.. (219,00 zł l) Brutto.. 21,90 zł.. Niebezpieczne produkty rozkładu termicznegoInformacje z karty charakterystyki: Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane; Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik analityczny - badanie spoin Zastosowania odradzane: nie określono: Własności fizyczne i chemiczne; Wygląd: stan fizyczny: ciecz kolor: żółto brązowa Zapach: chloru Gęstość względna: 1,2 g/cm3 (20˚C)Kwas mlekowy 80% CZDA 100 ml Chempur.. (kwas chlorowodorowy) Gatunek: Czysty Do Analizy CZDA.. Skład / informacje o składnikach 3.2 Mieszaniny Nazwa produktu / składnika Identyfikatory Zaw..

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]Kwas solny 0,1 mol/l (0,1 N) r-r mianowany:01- Odczynnik.

Kwas chlorowodorowy.. 0,0001%3437|kwas solny 18% 5 [l] Czysty Chempur: 50.96: 6908|kwas solny r-r 0,35714mol/l 0.1 [l] Chempur: 51.58: 3421|kwas solny 10% 5 [l] Czysty Chempur: 52.51: 3508|kwas solny 35-38% 3 [l] Czysty do analizy Chempur: 52.67: 6965|kwas solny r-r ok. 11 mol/l 0.5 [l] Chempur: 53.33: 7021|kwas solny r-r 3% 5 [l] Czysty do analizy Chempur: 53.33Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych.. Szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11.. Odczynnik.. Uwaga!. Wzór chemiczny: HCl (masa cząsteczkowa: 36,46) Do aktywowania MMS.. Karta charakterystyki substancji chemicznej - kwas_solny_1_mol_titr Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 8 Data utworzenia: 2004/08/01 Data aktualizacji: 2018/02/01 SEKCJA 1.. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kwas solny odważka analityczna 1 mol/dm3 Nr katalogowy: 165753134Karta charakterystyki substancji chemicznej - kwas_chlorowodorowy_10 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 4 of 7 Zapach ostry, drażniący Gęstość względna ok. 1,045 g/cm3 Próg zapachu niedostępne Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona pH < 1 Współczynnik podziału n-oktanol / woda niedostępneKarta charakterystyki substancji chemicznej - kwas_chlorowodorowy_35_38 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 4 of 7 ochrona rąk rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów, wykonane z gumy nitrylowej lub innego materiału zalecanego przez producenta rękawic do kontaktu z tym produktem; czasKarta charakterystyki substancji chemicznej - kwas_solny_0_01_mol Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 5 of 7 EC50 / LC50 0,73 mg/dm3 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Łatwo rozkładalny w wodzie i powietrzu..

[%] Klasyfikacja wg 1272/2008 Eter dietylowy WE: 200-467-2 CAS: 60-29-7 Indeks: 603-022-00-4Kwas solny r-r roztwór 5% cz.d.a.

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]1921|Kwas solny 5% 1 [l] Czysty do analizy Chempur: 24.66: 3388|kwas solny r-r 1% 1 [l] Czysty do analizy Chempur: 25.21: 3426|kwas solny 10% 1 [l] Czysty do analizy Chempur: 27.12: 3495|kwas solny 35-38% 0.1 [l] Czysty Chempur: 28.60: 3434|kwas solny 18% 1 [l] Czysty Chempur: 29.51: 7027|kwas solny 20% 1 [l] Czysty Chempur: 29.96Chempur Kwasy Kwas solny 35-38% CZDA Producent: Chempur Opis produktu Kwas solny roztwór 35-38% cz.d.a.. Wyniki podzielono na 48 stron po maksymalnie 50 pozycji na każdej.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Koloch Mirosław - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) |kwas solny 18% 5 [l] Czysty Chempur: 50.96: 6908|kwas solny r-r 0,35714mol/l 0.1 [l] Chempur: 51.58: 3421|kwas solny 10% 5 [l] Czysty Chempur: 52.51: 3508|kwas solny 35-38% 3 [l] Czysty do analizy Chempur: 52.67: 6965|kwas solny r-r ok. 11 mol/l 0.5 [l] Chempur: 53.33: 7021|kwas solny r-r 3% 5 [l] Czysty do analizy Chempur: 53.33Nazwa produktu: Kwas solny roztwór 35-38% Nr katalogowy: cz.d.a.. na 1 kroplę MMS dajemy 1 kroplę kwasu solnego.. UWAGA: W przypadku dostania się do oczu:kwas octowy lodowaty 99,5-99,8% - czda; kwas octowy 80% - czda; kwas octowy 80% - cz; kwas ortofosforowy 85% - czda; kwas ortofosforowy 85% - cz; kwas salicylowy - czda; kwas siarkowy 95-97% - czda; kwas siarkowy 95-96% - czda; kwas siarkowy 95-96% - cz; kwas siarkowy 95% - cz; kwas siarkowy akumulatorowy - r-r 36%; kwas solny 35-38% - czda .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Numer katalogowy produktu niezbędny do wyszukania karty to numer bez pierwszych trzech cyfr i myślnika, np.: kod z oferty/faktury: 363-118851934-1L, kod, który należy wpisać w wyszukiwarkę: 118851934.główna / karty charakterystyki / wyniki wyszukiwania: Znalezionych pozycji odpowiadających zadanemu pytaniu: 2394.. Opis.. Dostępne.. Opis.. LP Nazwa Związku Niebezpiecznego Adres www..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt