Karta obserwacji cyklu przykłady

Pobierz

Jeden cykl to czas od pierwszego dnia miesiączki do ostatniego dnia przed kolejną miesiączką.. Wpływ stresu na przebieg cyklu (przygotowania przedślubne) - karta obserwacji nr 10 Odcinek 10.. KARTA OBSERWACJI DZIECKA 3-LETNIEGO.Przykłady kart obserwacji - Naturalne Planowanie Rodziny.KARTA OBSERWACJI CYKLU (dla metody podwójnego sprawdzenia) Karta obserwacji cyklu 37,50 37,45 _____ 37,40 37,35 _____ 37,30 37,25 _____ 37,20 37,15 37,10 Cykl numer 37,05 37,00 Numer kolejny karty cyklu 36,95 36,90 Ostatni dzień miesiączki 36,85Karty samoobserwacji.. 2.W cyklu, w którym ostatnim śluzem dobrej jakości jest odczucie mokro-ślisko, bezpośrednio po mim w miarę zmniejszania się zawartości wody w śluzie może pojawić się mętny, często żółtawy, glutowaty śluz rozciągliwy na kilka centymetrów.Cechy cyklu typowego (prawidłowego) Czynniki zakłócające przebieg cyklu.. Przykłady: -metoda objawowo-termiczna Rtzera, - metoda objawowo-termiczna ,,angielska", - metoda objawowa Billingsów.5.. Wprowadzenie do karty cyklu metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia (interpretacja karty); 6. ykl typowy w życiu kobiety (interpretacja objawów płodności, przykłady i rozwiązywanie kart); 7.. Puste karty obserwacji.W procesie kształcenia istotne jest zaplanowanie cyklu obserwacji i doświadczeń prowadzonych przez ucznia lub mały zespół uczniowski, samodzielnie oraz pod kierunkiem nauczyciela..

Przykłady kart obserwacji.

Interpretacja cykli w sytuacjach szczególnych.. Stosowanie jej umożliwia rozpoznanie płodności na podstawie objawów w cyklu miesiączkowym kobiety.Przykłady typowych cykli - karty obserwacji nr 2,3,4,5,6,7,8 Odcinek 8.. W przypadku takiego cyklu, nawet jeśli doszłoby do poczęcia, występuje bardzo duże ryzyko poronienia samoistnego.. Informacje ogólne o metodzie.. Planowanie poczęcia dziecka.. Poczęcie dziecka i karta cyklu ciążowego (interpretacja objawów płodności, przykłady i rozwiązywanie kart); 8.Tu kupisz Zeszyt obserwacji cyklu - karty.. Karta do .Naturalne metody planowania rodziny polegają na obserwacji objawów cyklu miesięcznego kobiety i określaniu na tej podstawie okresów płodnych i niepłodnych, uszanowaniu tego naturalnego rytmu i dostosowaniu się do niego..

Podstawowa karta samoobserwacji.

Karty obserwacji cyklu w metodach naturalnego planowania rodziny Wykresy i karty obserwacji cyklu przydatne są, kiedy stosujesz metody NPR.. Metoda podwójnego sprawdzenia jest metodą objawowo-termiczną.. Zmiany zachodzące w cyklu łatwiej jest zinterpretować prowadząc .Zeszyt obserwacji cyklu jest zbiorem 15 kart obserwacji przeznaczonych do zapisywania objawów płodności obserwowanych w kolejnych cyklach miesiączkowych.. Karty poprzedza krótkie przypomnienie zasad obserwacji i interpretacji objawów płodności w cyklu.. program daje możliwość indywidualnego wyboru, które objawy będą widoczne na wykresie, a także samodzielnego dostosowania rodzajów śluzu i odczuć pełna anonimowość i bezpieczeństwo Twoich danych masz dostęp do swoich wykresów NPR z każdego miejsca na świecie - możesz zapomnieć o tonach kartek i papieruKarta nr Dzieó cyklu Miesiqczka Coitus Data Dzieó tygodnia Waga pomiaru temperatury INFORMACJE DO KONSULTACJI KARTY 414 313 37 37 4 37 8 6 4 36 8 4 37 4 36 4 37 8 6 4 36 8 .. To jest przykladowa karta obserwacji cyklu šciqgniqta z serwisu Kup praktyczny zeszyt obserwacji - 16 kart + objašnienia: .PRZYKŁAD 1 Widać, że już na podstawie samej karty obserwacji lekarz może stwierdzić u kobiety następujące zaburzenia: Niepłodność(bardzo mało dni z płodnym śluzem), Poronienie(krótka faza po owulacji), Niski poziom progesteronu(plamienia pod koniec cyklu), Nieprawidłowe krwawienie(przedłużona miesiączka i krwawienie w trakcie cyklu).Pocz¹tkowo pojêcie to obejmo- wa³o wy³¹cznie stany patologiczne, oparte na obserwacji objawów lub niezaspokojonych potrzeb tj.: ból, trudnoœci w oddychaniu, palenie papierosów, ma³a aktywnoœæ fizyczna, itp.Karta obserwacji cyklu jest narzędziem służącym do zapisywania informacji o objawach płodności kobiety: podstawowej temperaturze ciała, śluzie szyjkowym oraz zmianach zachodzących w szyjce macicy podczas cyklu.Informacje te interpretujemy, aby określić fazy płodności i niepłodności w cyklu kobiecym..

W czasie choroby - karta obserwacji nr 9 Odcinek 9.

Jedną z najbardziej widocznych oznak zbliżającej się owulacji, którą można zaobserwować u każdej kobiety, jest zmiana w konsystencji śluzu szyjkowego.Karta do przykładu 2; przykład 3(*) przedstawia bardzo krótką fazę post-peak (tylko 5 dni).. Zeszyt ćwiczeń nr 1Obserwacje śluzu polegają na uświadamianiu sobie przez kobietę odczuć w przedsionku pochwy, takich jak suchość czy jej brak, poczucie, że jest wilgotno, mokro, ślisko itp. oraz rozróżnianiu jego konsytsencji w zależności od fazy cyklu, a obserwacje powinny być zapisywane na karcie obserwacji.Przykłady, karta obserwacji do pobrania Inne oznaki owulacji W ustaleniu momentu owulacji przy nieregularnych okresach pomocne okaże się także obserwowanie własnego ciała.. Szybka wysyłka.. Kończy się 17 dnia cy-klu wieczorem.. Ważne jest, aby doświadczenia i obserwacje były proste do wykonania, nie wymagały skomplikowanych urządzeń i drogich materiałów.Każda karta obserwacji cyklu wg metody objawowo-termicznej powinna zawierać: Datę rozpoczęcia cyklu, podział na poszczególne dni, informację o numerze cyklu i długości jego trwania.Karta obserwacji cyklu 37,50 37,45 _____ 37,40 37,35 _____ 37,30 37,25 _____ 37,20 37,15 37,10 Cykl numer 37,05 37,00 Numer kolejny karty cyklu 36,95 36,90 Najdłuższy z ostatnich ___ cykli 36,85 Najkrótszy z ostatnich ___ cykli 36,80 36,75 Najkrótszy cykl minus 21/20 36,70 36,65 36,60 Ostatni dzień miesiączki .n pies zaklócenia dni peodne wspó|žycie cykl nr numer kolejnej karty cyklu ostatni dzieó miesiqczki najkrótszy cykl minus 21/20 dzieó wystepowania pietwszego éluzu dzieó wystepowania éluzu wysoce plodnego dzieó szczytu objawu éluzu dzieó szczytu objawu éluzu+3 dzieó szczytu objawu szyjki dzieó szczytu objawu szyjki+3 trzeci dzieó temperatury …Oto Twoja karta obserwacji cyklu online..

Obok kart cykli pozostawiono miejsce na notatki dotyczące cyklu.

Poniżej znajdziesz przykładową kartę obserwacji cyklu w formacie PDF do wydruku (kliknij w obrazek, aby przejść do wersji do wydruku).. Reguły typowe.. Badanie szyjki macicy - karta obserwacji nr 11 Odcinek 11.Ewaluacja projektu:Praktycznie wskazówki, przykłady pytań kwestionariuszowych i narzędzi badawczych 4 A.. Karta B2 - cykl długi Faza płodności rozpoczyna się 12 dnia cyklu wg zmiany objawu śluzu i trwa do 25 dnia cyklu wie-czorem.A oto kilka przykładów Kart Obserwacji Dzieci, Monitoringów i innych dokumentów, które mogą być wykorzystywane w przedszkolach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt