Historia nowożytnej administracji pdf

Pobierz

Nauka prawa administracyjnego: analiza struktury norm, ich klasyfikacja, systematyzacja, geneza, stanowienie, przestrzeganie, stosowanie przepisów prawa administracyjnego i zwyczajów prawnych.. Skrypt.7z na koncie użytkownika napomoc • folder _ Administracja • Data dodania: 26 lip 2017 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Administracyjnej Nazwa modułu kształcenia Historia Nowożytnej Administracji Kod modułu Język kształcenia Polski Efekty kształcenia dla modułu kształcenia 1.. Wybór źródeł21.. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Jagielloński.. C 11.12.21 (sobota) 08.00-10.25 Historia nowożytnej myśli… s. 100 10.40-13.05 Prawo ubezpieczeń społecznych s. 109 18.12.21 (sobota) 13.30-15.55 Fundusze strukturalne i system… s. 100 16.10-18.35 Historia nowożytnej myśli… s. 99Historia nowożytna powszechna gr.. Znajomość i poprawna interpretacja historycznych zasad organizacji oraz działania administracji w Polsce i innych krajach: K_W01 (2), K_W04Administracyjnej Nazwa modułu kształcenia Historia Nowożytnej Administracji Kod modułu Język kształcenia Polski Efekty kształcenia dla modułu kształcenia 1.. Administracja państw-miast greckich.. 3 Pn 16.45-18.15 C.2.54 prof. Hanna Appel Język łaciński Kod USOS: 1202-H-JL21-S1 gr..

Łukasiewicz J - Zarys nauki administracji.

3 Pn 13.15-14.45 zdalnie prof. Hanna Appel Język łaciński20 G. Perz, Wybrane zagadnienia historii Policji, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Legio nowo 2013, s. 7.. Prace nad nimi zostały pod­ jęte w 2001 r. w ramach programu realizowanego w Katedrze Historii Administra­ cji i Myśli Administracyjnej, gdzie stworzono w tym celu międzykatedralny ze­ spół.Historia administracji nowożytnej (wraz z Jerzym Malcem), Kraków 1996.. Wyczerpujący opis podziałów terytorialno-administracyjnych.. Liczne ilustracje i mapy.. Jak sądzimy, jego rozwiązanie pozwoli skutecznielejności historię administracji centralnej, następnie terytorialnej, później samorzą-dowej, wreszcie sądownictwa administracyjnego, by na końcu zająć się rozwojem myśli administracyjnej, i to w dużym zakresie.. 2 Pn 11.30-13.00 zdalnie mgr Maciej Stawiski Źródła do historii nowożytnej gr.. Najwyższy Trybunał Administracyjny w świetle własnego orzecznictwa, Warszawa-Kraków 1999.. Wybór źródeł20 oraz Historia administracji i myśli administracyjnej.. Wybór źródeł , Warszawa 2006, s. 229 - 244; "przegląd policyjny" 1999, nr 1 (53) -Historia administracji i myśli administracyjnej, WUJ, Jerzy Malec, Dorota Malec, Podręcznik , 36,02 zł, podręczniki i pomoce naukowe do wszystkich klas w najlepszych cenach!3.1..

PrzypisyHistoria administracji w Polsce.

Podręczniki, Podręczniki pozostałe.. wyd 2 132 wyświetleń ,148 stron.. 1 Pn 15.00-16.30 zdalnie mgr Maciej Stawiski Źródła do historii nowożytnej gr.. Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002.. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.. Witkowski W., Historia administracji w Polsce , Warszawa 2021.. Pozwoliło onoDodaj komentarz.. Nowoczesny podręcznik akademicki .Historia administracji nowożytnej - Dorota Malec, Jerzy Malec.. Malec - Historia administracji i myśli administracyjnej 155 wyświetleń ,122 stron.. 17administracji w swoich teoriach sięga do różnych nauk, w tym szczególnie ekonomii, politologii, prakseologii, prawa, psychologii, socjologii i zarządzania.. Jerzy Malec.. Dzieje notariatu polskiego, Kraków 2007.. Szczegółowa charakterystyka instytucji administracyjnych.. Zwyczajowo używa się terminu "nauka administracji"; podobnie jak w Niemczech, gdzie stosuje się termin Verwaltungslehre.. 80.9 MB.z kolei praktyczne rozwiązania stosowane w administracji publicz­ nej epoki nowożytnej przede wszystkim na gruncie polskim, ale i - choć w zdecydowanie mniejszym stopniu - powszechnym. '. 2 Pn 13.15-14.45 C.1.54 prof. Tomasz Kempa Źródła do historii nowożytnej gr.. Krajewski M., Samorząd gospodarczy i zawodowy w Polsce, Bydgoszcz 2012..

7Historia administracji zasada resortowości administracji.

Administracja w demokratycznych Atenach.. 1.4 Typy norm w prawie administracyjnymHistoria nowożytnej administracji - przedmiot podstawowy: Jednostka: Katedra Historii Administracji i Prawa Wyznaniowego: Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia niestacjonarne: Punkty ECTS i inne: 7.00 zobacz reguły punktacji: Język prowadzenia: polskideł do dziejów administracji: Historia administracji.. Tekely, A. Wrzyszcz - Historia administracji w Polsce Wstęp Niniejszy wybór tekstów źródłowych ma, zgodnie z przyjętymi przez nas założeniami, ilustrować proces ksztatowania sił ę administracji na ziemiach polskich w latach .Administracja Studia Niestacjonarne Drugiego Stopnia II rok Grupa 1 Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE (dr hab. Paweł Nowicki) Prawo ochrony środowiska (dr Karolina Karpus) Administracja wobec praw człowieka (dr Piotr Sadowski) Historia nowożytnej myśli społeczno -Godek, M. Wilczek - Karczewska, Historia ustroju i prawa w Polsce do 1772/1795..

Adam Kucharski Źródła do historii nowożytnej gr.

Na pocz.HISTORIA ADMINISTRACJI POLSKI z elementami historii ustroju państw nowożytnej Europy (do roku 2021) Test wiedzy (uzupełnie ń i wyboru) Prezentowany zbiór jest kluczem do usystematyzowania wiedzy i jej sprawdzenia z przedmiotu "histori aadministracji".. 1 Śr 9.45-11.15 AB.0.07 prof .Historia administracji - w nawiązaniu do Huberta Izdebskiego można stwierdzić, iż jest to dziedzina nauki administracji, która opisuje istniejący dawniej stan administracji publicznej, jej organizację (szczególnie centralną i terytorialną) i środki działania, jak również przyjęty system wartości i istniejący system prawny, ze zwróceniem uwagi na założone cele, faktycznie .Księgarnia PWN: A. Bereza, G. Smyk, W.P.. Wśród badaczy nie ma nawet zgody co do nazwy omawianej nauki.. 2 Pn 16.45-18.15 zdalnie prof. Tomasz Kempa Źródła do historii nowożytnej gr.. 21 A. Misiuk, Policja Państwowa , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s.prof.. 1 Pn 16.45-18.15 AB.2.09 mgr Maciej Stawiski Źródła do historii nowożytnej gr.. jedną najważniejszych zasad, na których poczęto opierać działania administracji publicznej, łaNotatki z przedmiotu Historia nowożytnej administracji austria reformy terezjańsko józefińskie monarchii habsburgów posiadłości habsburgów nie posiadały17 Podsumowaniem dorobku J. Malca za ten okres była książka Studia z dziejów administracji nowożytnej, Kraków 2003 (Acta Academiae Modrevianae).. Jeszcze w nowożytnej Francji oznaczała stan spraw państwowych, W Niemczech -z dobrym rządem.. Zwięzły wykład historii administracji w Polsce od połowy XVIII wieku do współczesności.. Znajomość i poprawna interpretacja historycznych zasad organizacji oraz działania administracji w Polsce i innych krajach, K_W01 (2), K_W05 (3), K_W08 (2), K_W13,K_U02 (2)Plik Historia administracji nowożytnej.rar na koncie użytkownika napomoc • folder _ Administracja • Data dodania: 26 lip 2017 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Przedmiotem nauki prawa administracyjnego jest zarówno norma prawna, jak i rozumienie owej normy.. Sprawdź i kup teraz w merlin.pl16.10-18.35 Administracja wobec praw człowieka Aud..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt