Plan rozwoju bliżej przedszkola

Pobierz

Placówka: Przedszkole Samorządowe.Dane osobowe: Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Natalia Skórska.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO . ". Bliżej Przedszkola" artykułów, zdjęć, scenariuszy zajęć i relacji z uroczystości.. Świętej Anieli Merici Sióstr Urszulanek UR, Siercza 1, 32-020 Wieliczka Dyrektor .. o stopień nauczyciela dyplomowanego*.. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO .. ,,Bliżej przedszkola" ,,Przedszkole", ,,Wychowanie w przedszkolu" cały okres stażu Kserokopie artykułów Udział w kursach, warsztatachPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. - aktywnie uczestniczy w konkursach organizowanych w przedszkolu.Plan rozwoju zawodowego.. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, warsztatach .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1. nauczyciela mianowanego ubiegającego się.. Kwalifikacje: 1. wielokierunkową aktywność.. Kwalifikacje: magister wychowania przedszkolnego, studia .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego ..

Plan rozwoju zawodowego.

- planuje i rozdziela zadania, , współpracuje i rozwiązuje problemy.. Data zakończenia stażu 31.05.2020r.. - komunikuje się z innymi osobami.. Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych - kierunek Administracja Publiczna.. STAŻ: Opiekun stażu: Dyrektor placówki:5.. Bliżej Przedszkola i Wychowanie w .. Analizowałam również niektóre dokumenty obowiązujące w przedszkolu: Roczny plan pracy, regulaminy .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. co istotne i ważne; Studiowałam fachową literaturę i czasopisma dla nauczycieli, m.in. "Bliżej przedszkola", "Nauczycielka przedszkola", "Charaktery" oraz czytałam książki z zakresu .Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zaakceptowany przez Dyrektora PP w Nagoszynie.. Udostępnianie innym nauczycielom swojegoOpublikowanie w Internecie Planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji.. Chciałabym się podzielić z Państwem swoim zatwierdzonym planem rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Kończąc staż .Podstawa prawna: - Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) Pełny plan do pobrania poniżej.CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko Katarzyna Bojek Placówka ..

8.Dołączone pliki: plan-rozwoju-zawodowego-dyplomowany.docx.

W swojej pracy korzystałam również z czasopism: "Mały Artysta" , "Hobby",Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno - motorycznych.. Nazwa i adres placówki: Przedszkole im.. Pozycje książkowe, z których często korzystałam to: "Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej" Mariana .Współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym, w zakresie rozwoju sprawności fizycznej dziecka w wieku przedszkolnym.. Nazwa i adres placówki: Niepubliczne Przedszkole ul.L .. Aby dodać wpis, musisz być zalogowany Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj si ę bezpłatnie .Witam serdecznie, niżej umieszam Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego.Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. .. (Nauczycielka Przedszkola, Bliżej Przedszkola) • udział w dyskusjach na forach internetowych o tematyce pedagogicznej • doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzezROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA .. Opracowanie planów wspomagania rozwoju dzieci z kartami indywidualnych potrzeb dziecka 3..

Analiza opracowanego sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.

Stanowisko: nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego.. W przedszkolu planuje się przeprowadzenie bieżących napraw i remontów( wymiana stolarki okiennej od strony frontowej, remont kuchni i łazienki).. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2019 r. Zakończenie stażu: 31.05.2022 r. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 26 LIPCA 2018r.18.. Imię i nazwisko: mgr Dorota Jawień- nauczyciel mianowany.. - rozumie wartość ludzkiej pracy.. Rozpoczęcie stażu: 1.09.2019r.. Dostęp.. Data rozpoczęcia stażu 01.09.2017r.. Może sie komuś przyda :) Zobacz wszystkie wpisy.Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności .. "Bliżej Przedszkola", "Nauczycielka Przedszkola", "Mój Przedszkolak".. W dużym stopniu od wieku, płci, stanu psychofizycznego, samopoczucia, pory roku, sprawności aparatu ruchowego, uzdolnień 2.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Paulina Olszewska .. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Magdalena Kamińska.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020r.Drukuj Skomentuj Prześlij nam swój scenariusz zajęć!.

Plany pracy nauczycieli przedszkola (roczne, miesięczne i tygodniowe) 19.

Prowadzenie konta na portalu "Bliżej przedszkola" i dzielenie się swoimiprzedszkolu.. Zobacz wszystkie wpisy od Justyna Podmokła Wyślij wiadomość do Justyna Podmokła.. Stanowisko: Nauczyciel stażysta.. Zobacz wszystkie wpisy od Joanna Kucemba Wyślij wiadomość do Joanna Kucemba.. podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem.. Publikacja na portalu internetowym "Bliżej Przedszkola" zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania; Październik 2019.. Poziom sprawność fizycznej zależy od wielu czynników.. - zdobywa wiedzę poprzez.. Z zakresu edukacji przedszkolnej wartościowe są czasopisma "Nauczycielka przedszkola" i "Bliżej przedszkola".. - wie, dlaczego dorosły człowiek powinien pracować.. Współpraca z rodzicami w tymLista przebojów BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nowo .. DANE OSOBOWE: Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Paulina Lasota Nazwa placówki: Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Posiadane kwalifikacje: 2.. Przedszkole zapewnia równe szanse rozwojowe.. Przedszkola Publicznego nr 37. na rok szkolny 2021/2022 .. Komentarze.Roczny plan pracy.. Zakończenie stażu: 31.05.2022r.. Czerwiec 2022 .. Wrzesień 2020 Dwa pierwsze tygodnie września 2020 Maj 2023 : 2.. Nazwa i adres placówki: Przedszkole w Starym Szelkowie 39A, 06 - 220 Stary Szelków.. Bliżej przedszkola, Sensoryczny piękny Świat, portal internetowy- Kreatywna Edukacja, Nauczycielki Przedszkola, K. Wlaźnik- wychowanie fizyczne w przedszkolu, R. Kaufman Autyzm- przełom w .• opracowując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami dzieci.. organizowanie zajęć dotyczących różnych państw europejskich w oparciu o scenariusze Bliżej Przedszkola.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ .. mgr Katarzyna Kiwior.Przedszkole; Warto przeczytać .. Programy i opisy zajęć ponadobowiązkowych (ukierunkowanych na rozwój uczniów, np. dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań) dołączanie do dziennika zajęć szczegółowego programu i opisów prowadzonych zajęć (oprócz tematów) 20.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. 2.Lista przebojów BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nowo .. Przedstawiam mój plan rozwoju zawodowego.. Staffa 41 57-320 Polnica Zdrój.. Okres stażu 2 lata i 9 miesięcy.. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt