Uzupełnij tabelę dopisując do podanych obszarów litery oznaczające

Pobierz

Andy 2.Podaj pod rysunkami litery oznaczające miejsca na mapie, w których umieszczono gnomony.Uzupełnij tabelę, dzieląc wyrazy na litery - znaki głosek - i sylaby niespodziewany intuicja przeszliśmy Eugeniusz wiedli 2.. Nazwy form ukształtowania powierzchni wybierz z podanych poniżej.a) Uzupełnij zdania.. Wpisz obok każdego z podanych opisów procesów geologicznych nazwę formy ukształtowania powierzchni terenu powstałą w wyniku tego procesu oraz literę oznaczającą fotografię, na której ta forma została przedstawiona.. 4.Uzupełnij tabelę dopisując do danych liczbowych nazwy poniższych państw: Arabia Saudyjska, Bangladesz, Chiny, Indie, Japonia, Pakistan.. Wpisz literę "P" w kratki obok zdań prawdziwych, a literę "F" - przy zdaniach fałszywych.. Najwyższe ciśnienie atmosferyczne występuje w miejscu oznaczonym literą C. IV Liceum Ogólnokształcące im.. Poziom podstawowy.6.Podkreśl litery oznaczające głoski wymawiane niezgodnie z wymową.. Zapisz obok każdego wydarzenia odpowiedni rok.. Wpisz literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" .. Dopisz do podanych dziedzin kultury II Rzeczypospolitej litery oznaczające ich nurty,Uzupełnij schemat, wpisując w odpowiednie pola litery (B-H), którymi oznaczono różne przyczyny powodzi i ich skutki: A. Hydrosfera Zadanie 6.. 38 536 38 983 Zadanie 15.. Wpisz we właściwe rubryki odpowiednie imiona i nazwiska z ramki..

Dopisz do podanych terminów ich wyjaśnienia.

Konflikt w strefie Gazy 2Uzupełnij tabelę, korzystając z mapy (zał.. Egzamin maturalny z geografii (maj 2007).. Zaznacz szereg, w którym liczba liter w każdym wyrazie równa się liczbie głosek.. Litera I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok t o -3,3 22 -2,0 21 2,0 28 7,8 32 13,4 59 16,6 72 17,9 67 17,3 63 13,2 43 8,3 38 3,2 42 -0,9 32 7,8 519 t o -6,1 41 -4,8 38 -0,6 39 5,7 46 12,5 62Na podstawie analizy klimatogramów uzupełnij tabelę określeniami wybranymi z poniższych.. A. odsuwanie się płyt litosfery B. podsuwanie się płyty litosfery Lp.. Wpisz do tabeli litery oznaczające regiony geograficzne, tak aby odpowiadała im charakterystyka opadów.zadania czekam do 4.05.2020 (poniedziałek) Sprawdzian 5.. Wpisz litery oznaczające wyłącznie informacje wybrane z podanych pod tabelą.. W tym celu wpisz we właściwe miejsca na schemacie litery od A do H, którym odpowiadają poszczególne etapy tego procesu.1.. Zachodnie wybrzeża Ameryki Południowej - B,C,D,F; Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 1.. 8x=3000g /:8. x=375gW tabeli przedstawiono informacje dotyczące rolnictwa w 2013 roku wybranych państw oznaczonych w tabeli literami A−F.. 2 IV Liceum Ogólnokształcące im.Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Wpisz obok każdego z podanych opisów procesów geologicznych nazwę formy ukształtowania powierzchni terenu powstałą w wyniku tego procesu oraz literę oznaczającą fotografię, na której ta forma została przedstawiona..

Uzasadnij tę pisownię dopisując wyrazy pokrewne.

Nazwy form ukształtowania powierzchni wybierz z podanych poniżej.. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 05. a) Wypisz z tabeli litery oznaczające trzy państwa, w których w gospodarce rolnej dominuje rolnictwo intensywne.. SPRAWDZIAN Z FONETYKI KL IV .. Następnie umieść we właściwych miejscach na osi czasu litery oznaczające poszczególne zdarzenia.. Wpisz litery oznaczające stacje zaznaczone na mapie, do których odnoszą się dane wymienione w tabeli.. PKB na mieszkańca w $ USA Państwo 2000 rok 2016 rok 1.. (4 pkt) Utwórz model przyczynowo-skutkowy degradacji Jeziora Aralskiego na Nizinie Turańskiej.. Kraina australijska.. Nazwy form ukształtowania powierzchni wybierz z podanych poniżej.Uzupełnij tabelę.. Maturalne karty pracy.. (2 pkt) Na mapie zaznaczono miejsca wybranych konfliktów.. F. Kraina etiopska.Zadanie 99.. Szkoła Podstawowa w Chmielku.. drzewko - bo .. ławka- bo .. staw - bo .Uzupełnij tabelę, wpisując obok informacji o konflikcie litery oznaczające miejsce, w którym on występuje (obszar lub państwo) oraz uczestniczące w nim zwaśnione strony.. Uzupełnij tabelę, wpisując w tabeli litery, oznaczające imiona i nazwiska przywódców ZSRS, za rządów których miały miejsce podane wydarzenia.Uzupełnij tabelę.. Wpisz litery oznaczające wyłącznie informacje wybrane z podanych pod tabelą..

Podziel podane wyrazy na głoski i litery.

kocioł polodowcowy; kem; oz(3 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując obok informacji o konflikcie litery oznaczające miejsce, w którym on występuje (obszar lub państwo) oraz uczestniczące w nim zwaśnione strony.. Wpisz litery oznaczające wyłącznie informacje wybrane z podanych pod tabelą.Uzupełnij tabelę.. b) cyfrę (I-VIII), którą oznaczono daną krainę na mapie.. Kraina neotropikalna.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Formy rzeźby polodowcowej: kem, oz, pradolina, sandr, wzgórze moreny czołowej.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Informacje o konflikcie Miejsce konfliktu Strony konfliktu 1.Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy form rzeźby polodowcowej wybrane spośród podanych poniżej oraz litery, którymi oznaczono je na rysunku.. chłopak.. - Agnieszka.Przeanalizuj powyższe mapy i na ich podstawie uzupełnij poniższą tabelę.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Uzupełnij tabelę, wpisując numer, którym oznaczono na mapie miejsce występowania danego konfliktu.. Przyporządkuj każdemu z czterech zaznaczonych na mapie (cyframi 1 - 4) obszarów, podane niżej cechy dotyczące klimatuUzupełnij tabelę..

Uzupełnij tabelę.

Zmniejszenie retencji dorzecza.Uzupełnij tabelę.. Ostatnie stulecie I Rzeczpospolitej Zadanie 1.. Obok każdego obszaru wpisz literę oznaczającą przyczynę zjawisk wulkanicznych wybraną z podanych poniżej.. A. wybuch trzeciej wojny północnej B. powstanie Szkoły Rycerskiej C. utworzenie Collegium Nobilium D. bitwa pod Połtawą (0-1) Wskaż punkt położony najwyżej i punkt położony najniżej nad poziomem morza, wybierając spośród podanych.. Podziel wyrazy na sylaby i w każdej z nich podkreśl litery oznaczające .Zadanie 36.. (0-1) Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania Zadanie 98.. Jerzy Różycki, Stefan Banach, Ignacy Mościcki, Franciszek Żwirko, Marian Rejewski, .. Wpisz w odpowiednie miejsca właściwe litery oraz wysokości bezwzględne każdego z tych punktów.Uzupełnij tabelę, wpisując obok informacji o konflikcie litery oznaczające miejsce, w którym on występuje (obszar lub państwo) oraz uczestniczące w nim zwaśnione strony.. Wpisz obok każdego z podanych opisów procesów geologicznych nazwę formy ukształtowania powierzchni terenu powstałą w wyniku tego procesu oraz literę oznaczającą fotografię, na której ta forma została przedstawiona.. Uzupełnij tabelę, dopisując do podanych nazw zwierząt: a) literę (A-H) odpowiadającą właściwej dla tych zwierząt krainie zoogeograficznej.. Obszar Przyczyna wulkanizmu (litera) 1.. Typ klimatu: zwrotnikowy monsunowy, równikowy wilgotny, śródziemnomorski, umiarkowany morski.. Przykładowy obszar występowania: Irlandia, Nizina Amazonki, Półwysep Indyjski, Sycylia.. Kraina palearktyczna.. b) Na podstawie danych w tabeli i własnej wiedzy podaj dwie cechy rolnictwa ekstensywnego.W tabeli podano przykłady obszarów, na których występują zjawiska wulkaniczne.. B. Kraina antarktyczna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt