Hae got ćwiczenia online

Pobierz

Free English verbs exercises onlineKatalog testów Gramatyka Strona bierna i mowa zależna Have something done.. 28 czerwca 2015 Admin 0.. Test z have got można wykonywać wielokrotnie, za każdym razem pytania są .Ta tablica wyników jest obecnie prywatna.. Pytania i przeczenia z użyciem czasownika "to have (got)" .Ćwiczenie.. HAVE GOT i TO BE razem -Czasownik "to have (got)" można skracać, np.I have got = I`ve got.. Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu.. HAVE GOT i TO BE razem (tu dodatkowo są słówka związane z pracą) HAVE GOT i TO BE razem 2.. Odpowiedz na każde pytanie używaj ąc krótkich odpowiedzi, tak jakby pytania dotyczyły Ciebie.THEY have got a blue bike.. Podane w nawiasie wyrażenia zastosuj wraz z czasownikiem have w odpowiedniej formie.. 7 Uzupełnij zdania, wpisując w luki: has got, have got, hasn't got lub haven't got.. 3 U3 have/has got Brakujące słowo.. Barbzo ciekawy quiz dla tych co chcą się nauczyć angielskiego…Have got.. Rodzaj żeński rzeczownika - ćw.. Polecam.. Ćwiczenie.. 've got or 's got - short forms.Czasownik have got - ćwiczenia - angielski 10 lipca 2015 1 października 2018 Admin.. Należy pamiętać, że "have got" jest stosowane języku mówionym (w języku formalnym używamy samego "to have"), nie występuje w czasie przeszłym oraz jest bardziej powszechne w brytyjskim angielskim..

Zobacz poprawne odpowiedzi do tego ćwiczenia .

7.Angielska gramatyka: has got / have got ćwiczenie.. I'm .Więcej ćwiczeń dla Present Simple - pytania i przeczenia: 0872.. Pierwsze zajęcia dla młodszych- Finish the sentences (treetops, english class) Rozszyfruj.. Test sprawdzający znajomość konstrukcji gramatycznej have got - zadanie składa się z 10 losowych pytań - ćwiczenia wyboru, uzupełniania, prawda/fałsz pobieranych z bazy ponad 50 pytań dotyczących konstrukcji z have got.. Poziom: Intermediate.Test rozwiązano 88225 razy.. Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić.. Film: nazwy zawodów po angielsku.. Film: angielska wymowa th. 12 stycznia 2017 Admin 0.. Szyk wyrazów w angielskich zdaniach (1->5) Nazwy przedmiotów w klasie po angielsku.. Odmiana czasownika mieć - have w czasie teraźniejszym, zdania pytające.. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu.ĆWICZENIA > 037.. Na stronie znajdują się autorskie ćwiczenia leksykalne, gramatyczne oraz ćwiczenia dotyczące użycia funkcji i środków językowych przydatne do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego czy konkursów i olimpiad..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt