Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej

Pobierz

Przesuwając odpowiednio parabolę y=x^2 lub parabolę y=-x^2, naszkicuj wykres funkcji f. Zadanie jest zamknięte.. Zadanie 1.. Matematyka - liceum.. Przesuwając odpowiednio parabolę y=x² lub parabolę y=-x² , naszkicuj wukres funkcji f .. Podaj współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem danej funkcji y=x^2-6x-7Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej : f(x)= -2x(do potęgi 2) -4x -3Zamiana postaci kanonicznej na postać ogólną i iloczynową .. c) f (x)=x²+10x+26.Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej.. Rejestracja.. 3 Rozwiąz równanie.. podaj wspolrzedne wierzcholka paraboli i okresl czy jej ramiona skierowane sa w gore czy w dol aa przyklad do zadania to y= x^{2.Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej.. Podaj współrzędne wierzchołka paraboli będącej jej wykresem, określ, jak skierowane są jej ramiona oraz podaj zbiór wartości.. Łukasz.. Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej: a) y= (x+4) 2 −3 y=x 2 +4x+13 b) y= (x−3) 2 +1 y=x 2 −6x+10 2.Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej, podaj współrzędne wierzchołka: a) y=x 2 +8x−6 Δ=64−4* (−6)=64+24=88 (p,q)=współrzędne wierzchołka (−4,−22) −8.. funkcji.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. Podaj współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem danej funkcji f(x)=-3x^2+6x+2 21 października 2020 Przedstaw funkcje kwadratową w postaci kanonicznej a) f(x) = 2x^2 - 6x + 9 b) f(x) = x^2 + 2x c) f(x) = 4x^2 + 4x - 3 - Pytania i odpowiedzi - Matematyka ..

Przedstaw funkcje kwadratową w postaci kanonicznej .

Dodaj.Mam kolejny problem z tą głupią funkcją kwadratową zadanie brzmi tak :przedstaw funkcje kwadratowa w postaci kanonicznej.. a) f(x) = 2x^2 - 6x + 9 .. Wyznaczamy współrzędne .Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej.. Oblicz dla każdej funkcji wyróżnik.. Podaj współrzędne wierzchołka paraboli będącej jej wykresem i określ, jak skierowane są jej ramiona.. Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej y=x^2+8x+1 - - postać ogólna funkcji kwadratowej - postać kanonicz - Pytania i odpowiedzi - Matematyka .. Przyjmijmy, że mamy daną funkcję kwadratową w postaci ogólnej, czyli: \[ f(x)=ax^2+bx+c \] Pokażemy teraz jak zamienić wzór powyższej funkcji na postać kanoniczną i iloczynową.Zadanie: 1 przedstaw podaną funkcję kwadratową w postaci kanonicznej f x 5x 2 3x 3,15 f x 3x 2 6 2x 9 2 przedstaw w postaci iloczyn nowejFunkcję kwadratową przedstaw w postaci kanonicznej.Podaj współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji: a)y=xkwadrat-8x+6 b)y=xkwadrat+4x+8 c)y=xkwadrat-6x-2 d)y=xkwadrat-3x+1 e)y=xkwadrat+x+1/4 f)y=xkwadrat-x-2 g)y=4xkwadrat+8x h)y=-2xkwadrat-4x+1 i)y=-xkwadrat+x+5Przedstaw funkcje w postaci kanonicznej kasia: Przedstaw funkcje f (x)=x 2 +6x−4 w postaci kanonicznej.Podaj współrzedne wierzchołka paraboli.. Przedstaw funkcję kwadratową f w postaci kanonicznej oraz podaj współrzędne wierzchołka paraboli będącej jej wykresem..

2.Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej.

Polub to zadanie - postać ogólna funkcji kwadratowej - postać .Postać kanoniczna funkcji kwadratowej Funkcja kwadratowa zapisana w postaci kanonicznej wygląda tak: \[ f(x)=a(x-p)^2+q \] gdzie \(a, p, q\) są współczynnikami liczbowymi i \(a e 0\).. 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.2.2019 (12:39) - przydatność: 100% - głosów: 1.. Współczynniki \(p\) i \(q\) są współrzędnymi wierzchołka paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej.Przedstaw funkcję kwadratową f w postaci kanonicznej.. Naszkicuj Parabolę.. Matematyka - liceum.. Przesuwając odpowiednio parabolę y=x^2 lub parabolę y = -x^2, naszkicuj wykres funkcji f. Zadanie w załącznikuPrzedstaw wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej, naszkicuj jej wykres.. Zadanie jest zamknięte.. kanonicznej.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.Funkcję kwadratową przedstaw w postaci kanonicznej.Podaj współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji: a)y=xkwadrat-8x+6 b)y=xkwadrat+4x+8 c)y=xkwadrat-6x-2 d)y=xkwadrat-3x+1 e)y=xkwadrat+x+1/4 f)y=xkwadrat-x-2 g)y=4xkwadrat+8x h)y=-2xkwadrat-4x+1 i)y=-xkwadrat+x+5Przedstaw funkcję f w postaci kanonicznej.. ( każda pomoc mile widziana) a) y=x2+2x+4 b) y=-4x2+10 c) y=-2x2-6x+2Przedstaw funkcję kwadratową f w postaci kanonicznej oraz podaj wspołrzędne wierzcholka paraboli będącej jej wykresem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt