Promieniowanie x prezentacja

Pobierz

Promieniowania te różnią się swoim pochodzeniem.. Typowe widmo promieniowania X, zawierające składową ciągłą i charakterystyczną, zostało przedstawione na rys.8.. Widmo promieniowania X otrzymanego z wolframowej anody przy napięciu 87 kV.. Dalsze badania wykazały, że cząstkami α są jądra helu, zawierające 2 protony i 2 neutrony, natomiast promieniowanie β to strumień elektronów.x) - wydajnośćdetektora dla promieniowania X o energii E x, - μ a-współczynnik absorpcji dla folii absorpcyjnej - μ-współczynnik absorpcji materiału tarczy pomiarowej-N p (E) - liczba padających w jednostce czasu cząstek wzbudzających o energii E, - ω(E x) - wydajnośćfluorescencji charakterystycznego promieniowania X,Zastosowanie promieniowania X.. Strumień wysokoenergetycznych fotonów.człowieka Może być bardziej (twarde promieniowanie) lub mniej przenikliwe (miękkiedoprowadzić promieniowanie) Może być wykorzystane przez w medycynie, ale także w większych dawkach możeołowiane do powstania białaczki.Promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie rtg, promieniowanie X, promienie X, promieniowanie Roentgena) - rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, które jest generowane podczas wyhamowywania elektronów.. Pierwszych ważnych informacji dostarczyły sekcje przeprowadzone na ciałach zmarłych.. W późniejszych latachW przeciwieństwie do fal mechanicznych fale elektromagnetyczne mogą rozchodzić się w próżni (w próżni rozchodzą się najszybciej, bo z prędkością c = 300 000 km/s (c = 300 000 000 m/s) a w powietrzu tylko nieznacznie wolniej - mowa tu o szybkości światła).Innym ośrodkiem rozchodzenia się fal elektromagnetycznych są izolatory np. ścianach z cegły, betonu lub drewna.Promieniowanie rentgenowskie (zwane również promieniowaniem X) ma długości z przedziału: <0,01nm - 10nm> Dyfrakcja promieni Roentgena Dyfrakcja światła na dwóch siatkach dyfrakcyjnych..

Źródła promieniowania X, promieniowanie ciągłe i charakterystyczne.

Ich sprzedażą zajmują się wyspecjalizowane firmy, takie jak Diamedica Sp.. Przykładem promieniowania cieplnego jest podczerwień emitowana przez wszystkie ciała w naszym otoczeniu.. Zakres promieniowania rentgenowskiego znajduje się pomiędzy ultrafioletem i promieniowaniem gamma.XRD 2 11/21 Teoria Lauego promieniowanie X wzbudzanie atomów na prostych sieciowych emisja promieniowania spójnego interferencja fal Stożki interferencyjne dla pojedynczej prostej sieciowej XRD 2 12/21 Ugięcie promieniowania X na prostej sieciowej AB = t1 cos CD = t1 cos o t1 - translacja na rozpatrywanej prostej sieciowej o - kąt .Promienie X Wilhelm Conrad Roentgen Promienie X Wilhelm Conrad Roentgen * * RÖNTGEN WILHELM CONRAD (), fizyk niem.. Dyfrakcja promieni Roentgena Dyfrakcja światła na dwóch siatkach dyfrakcyjnych.. w Strasburgu, od 1879 w Giessen, od 1888 w Würzburgu, od 1900 w Monachium; odkrywca (1895) promieniowania elektromagnetycznego zwanego promieniowaniem rentgenowskim (przez Röntgena nazwanego promieniami X), którego wiele właściwości zbadał .promieniowania X Analiza obrazu absorpcji i zmian fazy promieniowania w badanej próbce Mikrotomografia obiektów biomedycznych (struktura naczyń nerek) Wyróżniony doktorat: J. Bielecki 2011 Mikrotomografia biomateriałów Badanie przepływu przez ośrodki porowate.Promieniowanie rentgenowskie (X), podobnie jak promieniowanie gamma (γ), jest promieniowaniem elektromagnetycznym..

Jest dużo bardziej przenikliwe niż promieniowanie X, może swobodnie przenikać przez papier, tekturę, aluminium.

Poszukiwano (i nadal poszukuje się) technik bezkontaktowych i nieinwazyjnych.. Zmiany w ekosystemach spowodowane odprowadzeniem do rzek ciepłej wody .Np.. promieniowanie alfa jest z biologicznego punktu widzenia ok. 20-krotnie "mocniejsze" niżpromieniowanie X lub γ, tak więc dawka równoważna dla promieniowania αbędzie 20 razy większa niżdla promieniowania X o tej samej energii Dawkęrównoważnąwyrażamy w siwertach: 1 Sv = 100 rem dawka pochłoniętaOddziaływanie promieniowania X z materią a) Absorpcja promieniowania X prowadzi do emisji elektronu z powłoki wewnętrznej.. Promieniowanie rentgenowskie umożliwia diagnostykę złamań kości czy chorób płuc.Promieniowanie - energia emitowana przez dany układ materialny w postaci fali elektromagnetycznej lub strumienia cząstek.. Nerka prawa Aparatami, które wytwarzały promieniowanie X (rentgenowskie) były lampy rentgenowskie (odkrywcą tego promieniowania był Wilhelm Roentgen).. Nadmiar wydzielonej energii możezostaćzużytyna emisjęfotonu X .1.. Promieniowanie to proces emisji energii.. Występują wysokie koszty budowy elektrowni jądrowych.. 6.Promieniowanie X - zastosowanie.. Promieniowania te różnią się swoim pochodzeniem.. Dla pionierów medycyny sama .Promieniowanie radioaktywne Prezentacja na lekcję chemii .. Wzorce sekundaPromieniowanie rentgenowskie jest promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali 0,01nm ≤ λ ≤ 10nm (1nm-9 = 10 m) i energii 0,1keV ≤ hν ≤ 100keV (1eV -19J)..

Ciągłe promieniowanie rentgenowskie powstaje w wyniku hamowania2) elektronów przez chmury elektronowe atomów tarczy.

Monochromatyzacja wiązki promieniowania X; filtry i monochromatyzatory.. Promieniowanie γ jest wytwarzane przez wzbudzone jądra atomów, natomiast promieniowanie rentgenowskie powstaje poza jądrem atomowym, w wyniku hamowaniapromieniowania.. Fale elektromagnetyczne.. Energia wyemitowanego fotoelektronu jest proporcjonalna do energii promieniowania X !. Oddziaływanie wiązki promieniowania X z materią.. Jednym z takich zjawisk była fluorescencja (wysyłania przez niektóre ciała .. Długość fali mieści się w zakresie od ok. 10 pm do 10 nm.W widmie fal elektromagnetycznych promieniowanie rentgenowskie znajduje się za nadfioletem, pokrywając się z zakresem .Promieniowanie rentgenowskie w wielu krajach nazywane promieniowaniem X lub promieniami X jest to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, którego długość fali mieści się w zakresie od 10 pm do 10 nm.. Zamierzali oni więc przebadać dokładnie różne zjawiska towarzyszące emisji promieniowania X.. Odkrycie to, dokonane przypadkiem, wydało się wielu naukowcom wierzchołkiem góry lodowej.. Historia -odkrycie promieniowania X i pierwsze eksperymenty z jego zastosowaniem.. Promieniowanie definiowane jest jako energia emitowana przez dany układ materialny w postaci fali bądź strumienia cząstek; mianem promieniowania określany jest również sam proces emisji energii.9 192 631 770 okresów promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami F = 3 i F = 4 struktury nadsubtelnej stanu podstawowego 2S 1/2 atomu cezu 133Cs w stanie podstawowym w temperaturze 0 K. •Poprzednio sekundę definiowano jako 1/31 556 925,9747 część roku zwrotnikowego 1900 lub 1/86400 część doby..

W procesie tymPromieniowanie rentgenowskie (X), podobnie jak promieniowanie gamma (γ), jest promieniowaniem elektromagnetycznym.

Ryzyko skażenia środowiska poprzez składowanie odpadów promieniotwórczych.. b) Przejścieelektronu z wyższychpowłokdo powłokiwewnętrznej.. 4 Filtracja wiązki PrzewaŜająca część promieniowania generowana w lampie leŜy w zakresiePromieniowanie X Promieniowanie elektromagnetyczne.. W celu redukcji promieniowania w niepożądanych kierunkach, lampę umieszcza się w ołowianej obudowie.Promieniowanie gamma jest falą elektromagnetyczną o największej częstotliwości i najmniejszej długości fali.. Promieniowanie γ jest wytwarzane przez wzbudzone jądra atomów, natomiast promieniowanie rentgenowskie powstaje poza jądrem atomowym, w wyniku hamowania elektronów .Title: Prezentacja programu PowerPoint Author: admin Last modified by: Adam Created Date: 9/25/2011 10:07:40 PM Document presentation format: Pokaz na ekranie (4:3)Promieniowanie X promieniowanie hamowania (Bremsstahlung).. Wady promieniotwórczości Promieniowanie jonizujące jest bardzo szkodliwe i niebezpieczne dla organizmu człowieka.. Źródłem tego promieniowania są różne pierwiastki promieniotwórcze.Title: Promieniotwórczość Last modified by: Fizyka Document presentation format: Pokaz na ekranie Other titles: Times New Roman Arial Black Arial Wingdings Arial Unicode MS Symbol Błyskawica sieciowa Prezentacja programu PowerPoint Mocarstwa atomowe Prezentacja programu PowerPoint Energia jądrowa Zagrożenia Zastosowanie promieniotwórczości Aparatura rentgenowska Tomografia komputerowa .Promieniowanie to jest falą elektromagnetyczną o określonym widmie częstotliwości.. Promieniowanie większości ciał jest do siebie zbliżone, to znaczy - podobny jest kształt widma (rozkład energetyczny wypromieniowywanych fal).Fizycy odkryli dopiero co promieniowanie rentgenowskie (zwane X).. Promieniowanie Rentgenowskie emitowane jest z anody we wszystkich kierunkach, Maksymalna emisja osiągana jest pod kątem 5o względem powierzchni anody..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt