Zasady pisania charakterystyki postaci

Pobierz

Charakterystyka to dłuższa forma wypowiedzi.. Mówienie i pisanie.Zasady, którymi należy się kierować podczas pisania, nie są skomplikowane.. Stosunek bohatera do otoczenia i otoczenie do bohatera 5 .. Ogólny to podstawowe cechy jego zewnętrznego.. Musisz tylko ubrać je w zdania i charakterystyka gotowa.. * gdzie mieszka?. Uczeń zbiera cytaty i tworzy charakterystykę wybranej postaci z "Zemsty" A. Fredry.. Zakończenie natomiast zawiera ocenę bohatera.. Uwaga!. Treść opisu rozwija twórczo (tworzy pracę nieszablonową, wykorzystuje i przetwarzaDwustronna, uniwersalna karta postaci do systemu FUNT RPG - A4 pionowa.. Uzyskam ogólną wiedzę dotyczącą dramatu greckiego - skąd się wziął , jakie były zasady jego kompozycji oraz cechy.Charakterystyka to opis danego bohatera np.: książki czy filmu.. Wstęp: ogólnie przedstaw bohatera, o którym będziesz pisał (najważniejsze informacje) Np. "XY (imię i nazwisko) jest.. * czym się zajmuje?. Temat 46.. Tak jak w zwykłej charakterystyce, cechy charakteru obu postaci powinny być uzasadnione konkretnymi zachowaniami, sytuacjami lub opiniami innych bohaterów.. Najczęściej dotyczy postaci literackich i ma na celu ich przedstawienie, wskazanie na cechy charakteru, jak i wyglądu.. Jedna z żelaznych zasad charakterystyki postaci mówi o tym, że w zakończeniu powinna się znaleźć ocena bohatera.1..

...Co powinna zawierać charakterystyka postaci?

Wstęp zawiera ogólne informacje o bohaterze, które są rozszerzane o szczegóły na etapie rozwinięcia.. Przedstawienie postaci - imię i nazwisko - wiek, miejsce zamieszkania - wykształcenie 2.. Opisz wygląda bohatera Tu należy opisać wygląd ogólny i drobiazgowy.. Zapoznaj się z informacjami na temat charakterystyki zawartymi w podręczniku na str. 35 lub posłuchaj o zasadach pisania tej formy wypowiedzi :1.. OPIS POSTACI LITERACKIEJ I RZECZYWISTEJ Uczeń: I.. * czym się zajmuje?. Odpowiedź.. Unikaj powtórzeń.Dzisiaj na lekcji poznamy zasady pisania charakterystyki postaci rzeczywistej lub bohatera literackiego.. Samo wymienienie cech jest niewystarczające, więc należy napisać, jakie zachowanie ilustruje daną cechę.Zobacz jak napisać charakterystykę, jaki układ elementów zastosować, jakie występują jej rodzaje, zapoznaj się z przykładem charakterystyki.. Pamiętaj o akapitach.. WSTĘP a) napisz sprawdzoną formułkę: [ (imię i nazwisko bohatera) jest (głównym/drugoplanowym.). bohaterem powieści (autor) pt (nazwa książki)] b) ile ma lat, co stało się z jego rodzicami, gdzie mieszka (skąd pochodzi), co robi (np. poszukuje wuja.). Pamiętaj, nie pomiń żadnej z nich - najlepiej napisz plan.. Format: A4, pionowa Pierwsza strona: charakterystyki bohatera / bohaterki Druga strona: skrót zasad, przykłady atrybutów, schemat tworzenia postaci Dwustronna, uniwersalna karta postaci do systemu FUNT RPG - A4 pozioma..

Temat : O sztuce charakteryzowania postaci.

Przecież masz już wszystkie informacje ułożone w odpowiedniej kolejności.. Pisz opisowo i nie używaj "oklepanych" zwrotów.Kiedy poznaliśmy już postać bohatera, którą chcemy zaprezentować, możemy brać się do pisania.. Są to: wprowadzenie - opis, kim jest dana postać, wygląd postaci, jej charakter i usposobienie oraz podsumowanie, czyli przedstawienie twoich opinii i przemyśleń z nią związanych.. Jako że opowiadanie to dość krótka forma, wybierz raczej jednowątkową strukturę i jednego głównego bohatera.. Pamiętaj, że przedstawione zdarzenia powinny być związane ze sobą i wynikać z siebie, tworząc całość.. Żelazne zasady pisania charakterystykiWstęp - przedstawienie obu bohaterów.. Zachowuje formę opisu (przedstawia postać, opisuje jej wygląd, sposób ubierania się, cechy usposobienia, ocenia bohatera).. * jaka jest jego sytuacja rodzinna?Najpopularniejszym sposobem pisania charakterystyki jest jednoczesne prezentowanie i porównywanie obu postaci: 1.. Cechy charakteruWSTĘP - krótkie przedstawienie postaci: tutaj podajemy najważniejsze informacje dotyczące charakteryzowanego bohatera, takie jak np.: * imię i nazwisko, * skąd znamy postać?. Dramat antyczny - powtórzenie wiadomości.. Obejmuje prezentację postaci literackiej, tworzenie jej portretu psychologicznego.Przypomnij sobie jeszcze raz, jak powinny wyglądać poszczególne części charakterystyki i zacznij pisać..

Jak krok po kroku napisać charakterystykę postaci: 1.

Wstęp: przedstawienie postaci (ogólne informacje: imię i nazwisko, kim są postaci, czym się zajmują, co je łączy i skąd się znają, dlaczego je porównujemy),Materiał zamieszczony na portalu Aleklasa.pl pozwoli Ci poznać zasady pisania charakterystyki postaci.. Typ materiału: Tekst.. Zwróć uwagę na indywidualne cechy postaci, odróżniające ją od innych.. Przemyśl dobrze przedmiot i temat opowiadania.. Cechy charakteru bohatera I i II - zestawione ze sobą.. Zasady pisania charakterystyki precyzują, że powinna ona zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie.. Opis obu postaci powinien .7.. Zanim rozpoczniesz pracę nad samym tekstem, ważne jest, aby uporządkować sobie informacje, którymi dysponujesz, ewentualnie poszukać dodatkowych.Zakończenie, czyli indywidualna ocena postaci.. 6.Charakterystyka musi składać się z kilku elementów.. Cechy charakteru , umysłu , intelektu , zainteresowania 4 .. Nie zapomnij o przykładach - opis cech postaci poparty przykładami daje lepszy i bogatszy jej obraz.. W każdej z nich powinny znaleźć się konkretne informacje.Przygotowanie do pisania charakterystyki Pisać o kimś, to znaczy mieć wiedzę o samej postaci (osobie), o wydarzeniach z jej życia, o jej poglądach, stosunku do samego siebie i innych ludzi.. Podsumowanie - ocena obu bohaterów.. Uczeń: 1) funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę; 4) wykorzystuje znajomość zasad tworzenia […] argumentów […]..

Wygląd - opisanie wyglądu obu postaci.

wygląd zewnętrzny: tutaj opisujemy, jak postać wygląda.Są dwa sposoby charakteryzowania bohatera: charakterystyka bezpośrednia (kiedy narrator jasno i konkretnie mówi najważniejsze rzeczy o bohaterze), charakterystyka pośrednia (bohater przedstawiany jest poprzez swoje zachowanie oraz słowa, które wypowiada, albo przez opinie innych bohaterów utworu).. WYGLĄD a) wygląd ogólny i postawa ciała np. chudy, dobrze zbudowanyCharakterystyka postaci powinna składać się z następujących elementów: 1.. Określ miejsce i czas wydarzeń.. Postaraj się zrozumieć psychologicznie opisywaną postać.. Główni bohaterowie "Zemsty": Cześnik, Rejent, Papkin - charakterystyka postaci work.1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni; 2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych [.].. Tak, teraz już tylko pisanie.. * jaka jest jego sytuacja rodzinna?. Jednak, aby napisać dobrą charakterystykę, należy trzymać się pewnych zasad, według których przygotowywany jest jej plan.zasady pisania charakterystyki .. Elementy retoryki.. Charakterystyka.. Cechy wyglądu - budowa, kolor oczu, włosów itp. - sposób poruszania się, mówienia - sposób ubierania się 3.. Ale nie obawiaj się.. Nie ma jednego wzorca, który obowiązuje przy .. * imię i nazwisko, * skąd znamy postać?. * gdzie mieszka?. Uczeń:charakterystyki - tablica interaktywna, Metoda: praca z tekstem, pogadanka , burza mózgów, mapa mentalna, − Forma pracy: indywidualna, zbiorowa, Tok lekcji: − Nauczyciel zapisuje temat na tablicy, który uczniowie przepisuj ą do swoich zeszytów, − Nast ępnie nauczyciel prosi uczniów aby zastanowili si ę w których momentachScenariusz lekcji, której celem jest powtórzenie i utrwalenie zasad pisania charakterystyki postaci.. zna charakterystyczne elementy i zwroty wchodzące w strukturę opisu postaci, zna treść lektury, rozumie przeznaczenie opisu oraz charakterystyki oraz zna różnice istniejące między nimi.. Pisze pracę zgodnie z tematem.. 5.- implikowaną przez słowa, myśli i działania samej postaci (Przygoda 2015, s.22).. Charakterystykę postaci określa się jako formę o dość luźnej konstrukcji, choć wskazuje się na jej trójdzielny układ (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) oraz na stałą obecność następujących elementów: • przedstawienie (prezentacja postaci);zna zasady tworzenia charakterystyki oraz opisu.. Ile akapitów ma charakterystyka postaci?Na początek zgromadź wszystkie informacje o postaci, którą będziesz opisywać.. Przede wszystkim warto pamiętać, aby nie tworzyć dwóch niezależnych charakterystyk .. b) Umiejętności .. Wygląd zewnętrzny 3 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt